nav-left

Pakivedu Balti riikides, Poolas ja Skandinaavias!

cat-right
cat-right

Teeninduseeskiri

Teeninduseeskiri rahvusvahelistel vedudel:

1. Käesolevat eeskirja rakendatakse Euroopa Liidu sisestel vedudel.

2. Autopost Terminal OÜ ( edaspidi APT ) vőtab vastu saadetisi edasitoimetamiseks APT pakiveoketis olevatesse sihtpunktidesse käesoleva teeninduseeskirja ja hinnakirjade alusel.

3. Pakiks nimetatakse saadetist kaaluga kuni 35 kg, standartse kaubaaluse mőőtmed on 0,8 x 1,2 x 1,5 (kőrgus) meetrit ja kaal kuni 500 kg. Saadetiste maksimaalsed mőőtmed on 2 x 2 x 1 m ja kogukaal kuni 1.5 tonni. Raskemate veoste puhul on vajalik eelnev kooskőlastus APT-ga. Mahukate saadetiste saatekulude arvestamisel loetakse 1 m3 kaaluks 250 kg.

4. Kui saadetise kogukaal ületab 35 kg teostab laadimistööd kauba saatja / saaja vői tasub selle eest vastavalt hinnakirjale. Seisuaeg laadimistöödel üle 15 minuti on tasuline.

5. Saadetiste pakend peab olema transpordikindel, vajadusel varustatud vastavate hoiatusmärkidega. Pakenditel peab loetavalt olema nii saatja kui saaja nimi, aadress ja kontakttelefon.

6. APT omab őigust saatja juuresolekul saadetise sisu kontrollida. Saata on keelatud plahvatusohtlikke, mürgiseid ja radioaktiivsed aineid, samuti raha, väärisasju ning tubakatooteid, alkohoolseid jooke ja toiduaineid.

7. Saatmisel täidetakse saatedokumendid, kus näidatakse andmed nii saadetise kui saatja ja saaja, vajadusel ( CMR ) ka vedaja kohta.

8. Saadetise hilinemisi ja kadumisi käsitletakse vastavalt CMR konventsioonile. APT kannab saadetise jőudmiseni sihtpunkti materiaalset vastutust puuduoleva vői kahjustatud brutokilogrammi ulatuses. Kindlustamata saadetise korral kohustub APT korvama kőik saatekulud ja maksma kompensatsiooni kadunud saadetise väärtuse ulatuses, kuid mitte rohkem kui 50 EUR.

9. Kui sihtkohta saabub kahjustatud pakendiga saadetis, koostatakse saaja juuresolekul kahjustuste iseloomu kirjeldav akt. APT ei kanna kahjustuste eest vastutust, kui viide kahjustustele sisaldub juba saatedokumentides vői pakendil vői oli saadetis mittetranspordikindlalt pakitud vői puudus vajalik hoiatusmärk.

10. APT poolt kahjustatud saadetise vői selle kahjustatud osade vői detallide asendamisel vői hüvitamisel rahas nende kindlustusväärtuses läheb omandiőgus nende hüvitatud vői asendatud saadetise jäänuste suhtes üle APTle ja tal on őigus nőuda nende temale üleandmist.

11. Saadetis väljastatakse saajale allkirja vastu pildiga isikuttőendava dokumendi ja juriidilise isiku nimele saabunud saadetise korral vastavasisulise volikirja esitamisel.

12. Saatmisel saatjale väljastatav saatedokument tuleb säilitada vähemalt kuni saadetise saajale väljastamiseni kui alusdokument vőimalike pretensioonide lahendamisel.

13. APT jätab endale őiguse muuta käesolevat eeskirja ja hinnakirju.